Kliek vir die HNP Forum


.

Die Herstigte Nasionale Party

Kliek vir die HNP Forum

 
 
 
 
 
 
 
 
 

verwelkom u

 

Die HNP is 'n politieke party wat hom beywer vir die herstel van die Afrikanervolk se vryheid in sy vaderland Suid-Afrika, vir die uitbouing van Afrikaner-nasionalisme en vir die belange van die Blankes in Suid-Afrika in die algemeen. Die HNP glo dat die Afrikanervolk as blanke volk deur die loop van die geskiedenis 'n besondere posisie verwerf het in ons land. Die lede van die HNP word landwyd in strydrade (takke) georganiseer. Daar is ook lede in die buiteland. Die HNP se beginselbasis is Afrikanernasionalisme, naamlik Christenskap, Blankeskap, en Afrikanerskap. Nasionalisme, oftewel selfbeskikking van volkere, hou in dat daar skeiding tussen rasse en volke sal wees. Die beleid van afsonderlike ontwikkeling, gee praktiese uiting hieraan. As politieke party is die HNP se doelwit om die politieke mag in Suid-Afrika te herower. Daarvoor word politieke aksies van dag tot dag gevoer. Die Afrikanervolk word opgeroep tot eendragtige verset teen die onwettige ANC-regime binne 'n Afrikanerfront.

HNP-aksie

Daagliks lees ons in die media hoe ons Afrikanervolksgenote op plase en in dorpe en stede deur terroriste aangeval, gemartel en vermoor word. Dit terwyl die ANC-regime soos die graf swyg oor die moord op ons volk. 

Die ANC het selfs sover gegaan om ‘n moratorium te plaas op die bekendmaking van misdaadstatistiek ten opsigte van moorde op Blankes, en meer spesifiek, plaasaanvalle. Die ANC-uitsprake oor grondroof, sy algemeen rassistiese uitsprake, en ook die naderende munisiplae verkiesings in 2016, sal plaasaanvalle en moorde op Blankes laat toeneem.

Gedurende 2012 het die HNP ‘n baie suksesvolle “World Wide Protest”-veldtog gevoer waartydens die HNP ‘n memorandum ten opsigte van die volksmoord op die Afrikaner aan verskillende ambassades in Pretoria oorhandig het. Gedurende dieselfde dag het soortgelyke aksies suksesvol in die buiteland plaasgevind.

Namens die HNP nooi ek u vriendelik dog dringend uit om op Vrydag, 29 Mei 2015 deel te neem aan ‘n soortgelyke aksie waar ons weer ‘n memorandum, wat opgestel is deur die HNP-leier, mnr. Andries Breytenbach, aan verskillende ambassades in Pretoria gaan oorhandig.

Dieselfde dag word die rolprent, Treurgrond, wat handel oor plaasmoorde, in teaters uitgereik. Ons aksie by die ambassades (en ook in die buiteland) val dus saam hiermee.

Die HNP bied aan u die geleentheid om op 29 Mei uiting te gee aan u verset teen die onderdrukking, moord en marteling van ons volk.

Die logistieke reëlings is soos volg:

09:30                          Bymekaarkoms by die Willie Marais Afrikanersentrum.

09:45                          Verdeel in groepe om na verskillende ambassades te gaan.

10:15                          Vertrek na die ambassades in Pretoria.

14:00                          Bymekaarkoms by die WMAS vir nabetragting.

Vir verdere besonderhede in sake die reëlings, kontak 073 279 3713.

 


Jaap Marais

Tydens mnr. Jaap Marais se begrafnis het wyle mnr. Willie Marais hom beskryf as “die grootste Eerste Minister wat Suid-Afrika nie gehad het nie”. ....Kliek hier om verder te lees....
Stop Moorde, Eis Vryheid !

Deel 1

Om die HNP se videoversameling te sien, kliek by www.youtube.com/diehnp


Speel die Nasionale Volkslied

Kliek bo vir ons Mandela blad

                                                                               English readers click HERE for our Mandela page

 

 

 

 

... ...

OntmoetDieHNP
WaarvoorStaanDieHNP
ProgramVanBeginsels
OnsKleure
Lidmaatskap KontakDieHNP

Kopiereg © 2011 Herstigte Nasionale Party

Kontak HNP - v1.301 - Kontak diensverskaffer