Kliek vir die HNP Forum


.

Die Herstigte Nasionale Party

Kliek vir die HNP Forum

 
 
 
 
 
 
 
 
 

verwelkom u

 

Die HNP is 'n politieke party wat hom beywer vir die herstel van die Afrikanervolk se vryheid in sy vaderland Suid-Afrika, vir die uitbouing van Afrikaner-nasionalisme en vir die belange van die Blankes in Suid-Afrika in die algemeen. Die HNP glo dat die Afrikanervolk as blanke volk deur die loop van die geskiedenis 'n besondere posisie verwerf het in ons land. Die lede van die HNP word landwyd in strydrade (takke) georganiseer. Daar is ook lede in die buiteland. Die HNP se beginselbasis is Afrikanernasionalisme, naamlik Christenskap, Blankeskap, en Afrikanerskap. Nasionalisme, oftewel selfbeskikking van volkere, hou in dat daar skeiding tussen rasse en volke sal wees. Die beleid van afsonderlike ontwikkeling, gee praktiese uiting hieraan. As politieke party is die HNP se doelwit om die politieke mag in Suid-Afrika te herower. Daarvoor word politieke aksies van dag tot dag gevoer. Die Afrikanervolk word opgeroep tot eendragtige verset teen die onwettige ANC-regime binne 'n Afrikanerfront.

Hoe praat Afrikaners vandag?

Hoe praat ons mense dan vandag? Oor die radio hoor ek die omroeper s:As jy reg ri kan jy die prys wen, en op die terrein is dr n mooi wterstroompie. Dit is vreemde klanke di en dit dui al geruime tyd op iets wat grondig verkeerd geloop het met ons daaglikse taalgebruik.

Ek s nou ons, want dit het so algemeen geword dat jy nie maar net 'n bepaalde streek of dorp daarvoor kan blameer nie.

Daar word soms in hierdie verband verwys na Transvlse Afrikaans; maar die ronde {a}klank is lank nie meer beperk tot die Transvaal nie. Ek verwys graag daarna as n nasionale epidemie, want dit is blykbaar aansteeklik en Afrikaners boots mekaar na.

Dit is ook vreemd dat die probleem nie werklik die aandag kry wat dit verdien van die kant van die taalgeleerdes, opvoedkundiges en kultuurleiers nie. Dit moes al lankal n punt van ernstige besinning en bespreking gewees het.

Onlangs word daar n radiogesprek gevoer met twee j0ng Afrikaanse musiekstudente wat praat van twlf jr vir twaalf jaar, twinnig vir twintig, en whoor-en-whoor vir oor en oor. In die laasgenoemde geval (waar herhaling bedoel word) is die w-klank duidelik hoorbaar.

Onmiddellik besef  jy dat hierdie persone nie werklik goeie taalopleiding ontvang het nie. Dit verg dus geen verdere navorsing nie.

Daar is omstandighede waarin die duidelike ronding van die {a} ook heeltemal natuurlik voorkom, en waar dit nie taalmense onnodig hoef te ontstel nie, soos wanneer moeders en oumas praat van die skattige ou bbtjie. Ons weet darem iets van taalregisters en gebruikskonteks af; maar ons sal di verskynsel nie verwag in n akademiese lesing oor kindersorg of in n preek oor Moses in die mandjie nie.

Die onstellende waarheid is dat die ronding van die {a} al meer voorkom onder opgevoede volwassenes, onder omroepers oor die verskillende Afrikaanse radiostasies, en onder professionele mense wat in beroepe staan waar taalgebruik veronderstel is om op n ho standaard te wees.

Wanneer iemand s: Krtjies vir die geleentheid is te koop by Sarie, en voor ek die vrg vr, moet ons besef dat die gebruik al diep ingewortel geraak het. n Mens kan vandag opnuut vra: Is dit ons erns met ons taalgebruik? Hoekom laat ons hierdie wan-uitspraak toe?


Jaap Marais

Tydens mnr. Jaap Marais se begrafnis het wyle mnr. Willie Marais hom beskryf as die grootste Eerste Minister wat Suid-Afrika nie gehad het nie. ....Kliek hier om verder te lees....
Stop Moorde, Eis Vryheid !

Deel 1

Om die HNP se videoversameling te sien, kliek by www.youtube.com/diehnp


Speel die Nasionale Volkslied

Kliek bo vir ons Mandela blad

                                                                               English readers click HERE for our Mandela page

 

 

 

 

... ...

OntmoetDieHNP
WaarvoorStaanDieHNP
ProgramVanBeginsels
OnsKleure
Lidmaatskap KontakDieHNP

Kopiereg 2011 Herstigte Nasionale Party

Kontak HNP - v1.301 - Kontak diensverskaffer