Kliek vir die HNP Forum


.

Die Herstigte Nasionale Party

Kliek vir die HNP Forum

 
 
 
 
 
 
 
 
 

verwelkom u

 

Die HNP is 'n politieke party wat hom beywer vir die herstel van die Afrikanervolk se vryheid in sy vaderland Suid-Afrika, vir die uitbouing van Afrikaner-nasionalisme en vir die belange van die Blankes in Suid-Afrika in die algemeen. Die HNP glo dat die Afrikanervolk as blanke volk deur die loop van die geskiedenis 'n besondere posisie verwerf het in ons land. Die lede van die HNP word landwyd in strydrade (takke) georganiseer. Daar is ook lede in die buiteland. Die HNP se beginselbasis is Afrikanernasionalisme, naamlik Christenskap, Blankeskap, en Afrikanerskap. Nasionalisme, oftewel selfbeskikking van volkere, hou in dat daar skeiding tussen rasse en volke sal wees. Die beleid van afsonderlike ontwikkeling, gee praktiese uiting hieraan. As politieke party is die HNP se doelwit om die politieke mag in Suid-Afrika te herower. Daarvoor word politieke aksies van dag tot dag gevoer. Die Afrikanervolk word opgeroep tot eendragtige verset teen die onwettige ANC-regime binne 'n Afrikanerfront.

Boodskap van Die HNP Leier

Leier van die HNP, mnr. Andries Breytenbach

Dit is verblydend om te verneem dat groot getalle buitelanders die land verlaat ná die sogenaamde Xenofobiese aanvalle.

Terwyl almal oe en aa oor die aanvalle op die vreemdelinge, word daar geswyg oor die bron van die probleem, naamlik die onbeheerste toestroming van Afrikane oor die landsgrense om hulle knus te maak in die ryk, beskaafde land wat die blankes, en spesifiek die Afrikanervolk, oor meer as drie eeue hier in Suid-Afrika opgebou het — selfs ná die ANC-regering se verrinnewering daarvan die afgelope 21 jaar.

Dit is dieselfde fenomeen wat uiteindelik die Afrikanervolk sy vaderland gekos het, toe toegelaat is dat groot getalle van die Swart volke in Suider-Afrika, nie in staat om hulle tradisionele vestigingsgebiede te ontwikkel nie, Blank Suid-Afrika binnegestroom het waar hulle die voordele van die Westerse beskawing — onder meer orde, ontwikkeling, werk en veiligheid — net kon geniet.

Dieselfde verskynsel dreig om die karakter van Europa binne afsienbare tyd onherroeplik te verander.

Suid-Afrika kan so 'n toestroming van Afrikane, Sjinese en Indiërs eenvoudig nie akkommodeer  nie, en as die regering dit nie kan beheer nie, is dit te verwagte dat die bevolking, wat hulle daardeur bedreig voel, self die probleem op húlle manier sal oplos — en hierdie keer is dit goed dat die Blankes nie die blaam hoef te dra nie.Jaap Marais

Tydens mnr. Jaap Marais se begrafnis het wyle mnr. Willie Marais hom beskryf as “die grootste Eerste Minister wat Suid-Afrika nie gehad het nie”. ....Kliek hier om verder te lees....
Stop Moorde, Eis Vryheid !

Deel 1

Om die HNP se videoversameling te sien, kliek by www.youtube.com/diehnp


Speel die Nasionale Volkslied

Kliek bo vir ons Mandela blad

                                                                               English readers click HERE for our Mandela page

 

 

 

 

... ...

OntmoetDieHNP
WaarvoorStaanDieHNP
ProgramVanBeginsels
OnsKleure
Lidmaatskap KontakDieHNP

Kopiereg © 2011 Herstigte Nasionale Party

Kontak HNP - v1.301 - Kontak diensverskaffer