Kliek vir die HNP Forum


.

Die Herstigte Nasionale Party

Kliek vir die HNP Forum

 
 
 
 
 
 
 
 
 

verwelkom u

 

Die HNP is 'n politieke party wat hom beywer vir die herstel van die Afrikanervolk se vryheid in sy vaderland Suid-Afrika, vir die uitbouing van Afrikaner-nasionalisme en vir die belange van die Blankes in Suid-Afrika in die algemeen. Die HNP glo dat die Afrikanervolk as blanke volk deur die loop van die geskiedenis 'n besondere posisie verwerf het in ons land. Die lede van die HNP word landwyd in strydrade (takke) georganiseer. Daar is ook lede in die buiteland. Die HNP se beginselbasis is Afrikanernasionalisme, naamlik Christenskap, Blankeskap, en Afrikanerskap. Nasionalisme, oftewel selfbeskikking van volkere, hou in dat daar skeiding tussen rasse en volke sal wees. Die beleid van afsonderlike ontwikkeling, gee praktiese uiting hieraan. As politieke party is die HNP se doelwit om die politieke mag in Suid-Afrika te herower. Daarvoor word politieke aksies van dag tot dag gevoer. Die Afrikanervolk word opgeroep tot eendragtige verset teen die onwettige ANC-regime binne 'n Afrikanerfront.

Volksfront vir die Afrikanerdom

Die HNP is 45 jaar in die stryd…. Vanuit die staanspoor het dit nie daaroor gegaan om ’n politieke party daar te stel net om bepaalde politici se loopbane te bevorder nie, maar om die party as strydmiddel vir die Afrikanervolk
op te bou. As dit nie die uitgangspunt was nie sou die HNP jare gelede al die stryd as verlore opgegee het.

Dit was dié volksaak wat hierdie blad wou dien: om die onreg wat daar teen ons volk gepleeg word deurentyd aan die kaak te stel, en om die waardes waarvoor ons volk staan altyd met oortuiging te verdedig.

Reeds kort na die politieke rewolusie van 1994 het die HNP hom voorberei op die uitgerekte stryd wat op die volk in die veranderde omstandighede in ons land te wagte kon wees. Lees in hierdie verband weer die treffende referate in die bundel, Ons sal opstaan, wat by die Volkskongres in November 1994 gelewer is.

Die party het destyds besluit om steeds in verset teen die linkse magte en hul ‘nuwe orde’ van ’n sosialistiese, integrasionistiese ideologie op te tree; om deur
verskillende aksies en handelinge altyd die breë volksbelang te dien.

Dit is verkeerd om te dink dat dit nie ’n politieke taak van die grootste betekenis is nie. Die geskiedenis ken baie volksbewegings wat tye van politieke droogte
moes deurleef. Ons sien vandag ook in Europa hoe kleiner partye dikwels tot op die grens van bestaan gedruk word, dikwels deur groter partye wat meer populęr is en meer sukses by die stembus behaal. Maar die stryd vir die reg van ’n saak kan nie daarom laat vaar word nie.

Die HNP wil steeds sy verantwoordelikheid nakom as die volksfront van die Afrikanerdom. Maar dit kan ook net gebeur as Afrikaners hulself weer beskikbaar stel om die volksbeweging te ondersteun en verder uit te bou.
By al die mooi woorde en mooi ideale wat verkondig word, moet daar ook skouer aan die wiel gesit word, netsoos ons voorouers dit gedoen het.


Jaap Marais

Tydens mnr. Jaap Marais se begrafnis het wyle mnr. Willie Marais hom beskryf as “die grootste Eerste Minister wat Suid-Afrika nie gehad het nie”. ....Kliek hier om verder te lees....
Stop Moorde, Eis Vryheid !

Deel 1

Om die HNP se videoversameling te sien, kliek by www.youtube.com/diehnp


Speel die Nasionale Volkslied

Kliek bo vir ons Mandela blad

                                                                               English readers click HERE for our Mandela page

 

 

 

 

... ...

OntmoetDieHNP
WaarvoorStaanDieHNP
ProgramVanBeginsels
OnsKleure
Lidmaatskap KontakDieHNP

Kopiereg © 2011 Herstigte Nasionale Party

Kontak HNP - v1.301 - Kontak diensverskaffer