Kliek vir die HNP Forum


.

Die Herstigte Nasionale Party

Kliek vir die HNP Forum

 
 
 
 
 
 
 
 
 

verwelkom u

 

Die HNP is 'n politieke party wat hom beywer vir die herstel van die Afrikanervolk se vryheid in sy vaderland Suid-Afrika, vir die uitbouing van Afrikaner-nasionalisme en vir die belange van die Blankes in Suid-Afrika in die algemeen. Die HNP glo dat die Afrikanervolk as blanke volk deur die loop van die geskiedenis 'n besondere posisie verwerf het in ons land. Die lede van die HNP word landwyd in strydrade (takke) georganiseer. Daar is ook lede in die buiteland. Die HNP se beginselbasis is Afrikanernasionalisme, naamlik Christenskap, Blankeskap, en Afrikanerskap. Nasionalisme, oftewel selfbeskikking van volkere, hou in dat daar skeiding tussen rasse en volke sal wees. Die beleid van afsonderlike ontwikkeling, gee praktiese uiting hieraan. As politieke party is die HNP se doelwit om die politieke mag in Suid-Afrika te herower. Daarvoor word politieke aksies van dag tot dag gevoer. Die Afrikanervolk word opgeroep tot eendragtige verset teen die onwettige ANC-regime binne 'n Afrikanerfront.

KOM VIER SAAM MAJUBAFEES!

Op 27 Februarie 1881 het die Boere die Britse mag op Majuba verslaan. Dit was 'n militêre wonderwerk uit die hand van God en die Volksraad van die Zuid Afrikaansche Republiek het daarna besluit:

Den 27sten Februarij van elke jaar, die Gedenkdag  van den Slag bij Amajuba, zal in't vervolg een publieke feestdag en een dag van verootmoediging voor den Heer  zijn, voor de grooten dingen op dien dag aan het volk gedaan.

Majubadag is dus 'n volksnasionale herdenkingsdag vir die Boere-Afrikanervolk.
27 Februarie 2015 val op die Vrydag van die naweek wanneer die tradisionele jaarlikse Majubafees gehou word. Ons wil ook dié dag in ooreenstemming met die bostaande besluit op ‘n gepaste wyse herdenk.

Die HNP bied hierdie jaar, met trots, die Majuba feesvieringe aan. U word vriendelik uitgenooi om die naweek saam ons te spandeer.

Vir meer besonderhede skakel 012 335-8524.


Jaap Marais

Tydens mnr. Jaap Marais se begrafnis het wyle mnr. Willie Marais hom beskryf as “die grootste Eerste Minister wat Suid-Afrika nie gehad het nie”. ....Kliek hier om verder te lees....
Stop Moorde, Eis Vryheid !

Deel 1

Om die HNP se videoversameling te sien, kliek by www.youtube.com/diehnp


Speel die Nasionale Volkslied

Kliek bo vir ons Mandela blad

                                                                               English readers click HERE for our Mandela page

 

 

 

 

... ...

OntmoetDieHNP
WaarvoorStaanDieHNP
ProgramVanBeginsels
OnsKleure
Lidmaatskap KontakDieHNP

Kopiereg © 2011 Herstigte Nasionale Party

Kontak HNP - v1.301 - Kontak diensverskaffer