Kliek vir die HNP Forum


.

Die Herstigte Nasionale Party

Kliek vir die HNP Forum

 
 
 
 
 
 
 
 
 

verwelkom u

 

Die HNP is 'n politieke beweging wat hom beywer vir die herstel van die Afrikanervolk se vryheid in sy vaderland Suid-Afrika, vir die uitbouing van Afrikaner-nasionalisme en vir die belange van die Blankes in Suid-Afrika in die algemeen. Die HNP glo dat die Afrikanervolk as blanke volk deur die loop van die geskiedenis 'n besondere posisie verwerf het in ons land. Die lede van die HNP word landwyd in strydrade (takke) georganiseer. Daar is ook lede in die buiteland. Die HNP se beginselbasis is Afrikanernasionalisme, naamlik Christenskap, Blankeskap, en Afrikanerskap. Nasionalisme, oftewel selfbeskikking van volkere, hou in dat daar skeiding tussen rasse en volke sal wees. Die beleid van afsonderlike ontwikkeling, gee praktiese uiting hieraan. As politieke beweging is die HNP se doelwit om die politieke mag in Suid-Afrika te herower. Daarvoor word politieke aksies van dag tot dag gevoer. Die Afrikanervolk word opgeroep tot eendragtige verset teen die onwettige ANC-regime binne 'n Afrikanerfront.


Syfers toon die skade wat reeds aan Afrikaans berokken is

In die hitte van proteste en geweld op die kampusse van universiteite word die enorme skade aan Afrikaans sedert 1994 waarskynlik nog deur min mense besef. Besonderhede oor die stand van Afrikaans by die Universiteit van Pretoria wat nou bekend gemaak is, onderstreep egter die ramspoedige verengelsing. Volgens n verslag het die getal studente met Afrikaans as moedertaal aan die UP sedert 1992 afgeneem van 85,2% tot net 30%.

Studente met Engels of n ander taal as moedertaal het sedert 1992 van 14,8% tot 70% toegeneem. Dit kom egter as n groot skok dat talle Afrikaanse studente reeds verkies om onderrig in Engels te ontvang; hoewel hulle weens verskillende faktore gedwonge mag wees om voorkeur aan Engels te gee.

Die verslag meld dat slegs 17,9% van studente verkies om in Afrikaans onderrig te word. Prof Willie Burger, hoof van die UP se departement Afrikaans, se mening is dat die helfte van die Afrikaanse studente reeds Engels verkies, omdat dit hulle beter voorberei op die werksomgewing.

In n skerp reaksie hierop het die leier van die HNP, mnr Andries Breytenbach, dit betreur dat so baie Afrikaanse studente hul eie taal in die steek laat. As di syfers waar is, toon dit hoe lamsakkig baie Afrikaners al geword het; 30% het Afrikaans as moedertaal, maar minder as 18% verkies om in Afrikaans onderrig te word; maw 40% van Afrikaanse studente aan Tukkies verkies in werklikheid om deur middel van die vyandstaal te studeer. Hy het die bekende woorde van genl CR de Wet aangehaal: Die taal van die veroweraar in die mond van die verowerde is die taal van slawerny".

Mediaverklaring: 'n Regse politieke party

n Nuwe politieke party, die Nasionale Konserwatiewe Party (NKP), is op 16 Junie gestig. Di party is gestig deur lede van die Front Nasionaal nadat die Front Nasionaal geskeur het. Die Front Nasionaal het in die vorige ANC-verkiesing sowat 5 000 stemme landwyd gekry.

n Woordvoerder van die NKP, mnr Schalk van der Merwe, s tot drie jaar gelede het Suid-Afrika effektief nie meer enige party aan die regterkant van die politieke spektrum gehad nie.

Hierdie stelling is bloot nie waar nie. Wat is die feite?

In 1969, toe die Nasionale Party van mnr John Vorster die beginsels van die NP van genl Hertzog, dr Malan, adv Strijdom en dr Verwoerd verlaat het, is n regse party, die Herstigte Nasionale Party (die HNP) gestig. Die naam s presies wat dit is: n party, die HNP, is herstig op die beginsels van die NP wat in 1914 deur wyle genl Hertzog gestig is en waarop voortgebou is deur sy opvolgers, naamlik wyle dr Malan, adv Strijdom en dr Verwoerd. Dit was, en is, n nasionalistiese party. Dit staan op die beginsels van Afrikanernasionalisme. Dit staan ook op die beginsel van Witmanskap en veg vir die behoud van die Afrikaanse taal.

Die HNP het in elke algemene verkiesing in die blanke politiek teen die NP gestaan en die kiesers ingelig dat die NP op die pad van politieke oorgawe is. Die geskiedenis het die HNP-leiers se politieke insig korrek bewys. Dit waaroor die HNP  gewaarsku het, het gebeur.

Die vorige NKP:

In 1978 het dr Connie Mulder in die leiersverkiesing om mnr Vorster as Eerste Minister op te volg, teen mnr PW Botha verloor. In 1979 het hy die NKP (Nasionale Konserwatiewe Party) gestig. Die NKP het in die algemene verkiesing in 1981 minder as 2% van die stemme gekry, terwyl die HNP 14,09% van die stemme op hom verenig het. In die Transvaalse en Vrystaatse platteland het die HNP meer as 30% stemme gekry landwyd bykans 200 000 stemme. Die NKP het toe in 1982 ingeval by die nuwe party van dr AP Treurnicht en die KP is gestig. (Let daarop dat daar telkens nuwe partye gestig was. Was dit teen die NP of was dit teen die HNP?

In die aanloop na die stigting van die KP het dr Treurnicht aan ondersteuners ges hy sal die HNP wit bloei).

Na die NP se oorgawe aan die ANC het die KP ook verdwyn.

Die HNP:

Maar die HNP het voortbestaan. Dit bestaan steeds. Die HNP het oor 47 jaar n rekord van geloofwaardigheid, vaste beginsels en korrekte politieke insig opgebou. Die Party het organisasie landwyd, gee sedert Januarie 1970 n gesaghebbende blad, Die Afrikaner, uit en staan steeds onwrikbaar op die beginsels van Afrikanernasionalisme.

Die logiese verwagting is dat politiek-aktiewe mense wat daarop roem om n ingeligte, aktivistiese magsblok binne die Suid-Afrikaanse politieke landskap te skep, die kragte van die HNP sal versterk. Hulle wil dit nie doen nie, want die HNP neem nie deel aan die ANC se politieke strukture nie.

Die HNP is nasionalisties (liefde vir die eie nasie en vaderlandsliefde). Die HNP is in wese n vryheidsbeweging wat veg vir die herstel van die vryheid van die Afrikanervolk in sy eie vaderland. Daamee sal die HNP volhard.

Ons gun die NKP sy keuse, maar dit is n leuen dat daar tot drie jaar gelede nie enige party aan die regterkant van die politieke spektrum was nie. Met politieke leuens kan n party nie wen nie. Die NKP sal gou leer dat om aan die ANC-bestel deel te neem, word jy geforseer tot getalle en dan word die versoeking groot om versterking by ander ander volksgroepe te soek, veral di wat glo dieselfde taal en kultuur as die Afrikaner het.

Daar is n regse politieke party in Suid-Afrika: die HNP!


Jaap Marais

Tydens mnr. Jaap Marais se begrafnis het wyle mnr. Willie Marais hom beskryf as die grootste Eerste Minister wat Suid-Afrika nie gehad het nie. ....Kliek hier om verder te lees....Deel 1

Om die HNP se videoversameling te sien, kliek by www.youtube.com/diehnp


Speel die Nasionale Volkslied

Kliek bo vir ons Mandela blad

                                                                               English readers click HERE for our Mandela page

 

 

 

 

... ...

OntmoetDieHNP
WaarvoorStaanDieHNP
ProgramVanBeginsels
OnsKleure
Lidmaatskap KontakDieHNP

Kopiereg 2015 Herstigte Nasionale Party

Kontak HNP - v1.303 - Kontak diensverskaffer