Kliek vir die HNP Forum


.

Die Herstigte Nasionale Party

Kliek vir die HNP Forum

 
 
 
 
 
 
 
 
 

verwelkom u

 

Die HNP is 'n politieke party wat hom beywer vir die herstel van die Afrikanervolk se vryheid in sy vaderland Suid-Afrika, vir die uitbouing van Afrikaner-nasionalisme en vir die belange van die Blankes in Suid-Afrika in die algemeen. Die HNP glo dat die Afrikanervolk as blanke volk deur die loop van die geskiedenis 'n besondere posisie verwerf het in ons land. Die lede van die HNP word landwyd in strydrade (takke) georganiseer. Daar is ook lede in die buiteland. Die HNP se beginselbasis is Afrikanernasionalisme, naamlik Christenskap, Blankeskap, en Afrikanerskap. Nasionalisme, oftewel selfbeskikking van volkere, hou in dat daar skeiding tussen rasse en volke sal wees. Die beleid van afsonderlike ontwikkeling, gee praktiese uiting hieraan. As politieke party is die HNP se doelwit om die politieke mag in Suid-Afrika te herower. Daarvoor word politieke aksies van dag tot dag gevoer. Die Afrikanervolk word opgeroep tot eendragtige verset teen die onwettige ANC-regime binne 'n Afrikanerfront.

HNP Kongres 2014

Die HNP het op 25 Oktober 2014 sy 45 ste jaarkongres in Pretoria gehou.

Die tema van die kongres was: 1914 tot 2014: 100 jaar van Afrikanernasionalisme. Die HNP steeds op koers.

Die kongres het hom sterk uitgespreek ten gunste van die herstel van die vryheid van die Afrikanervolk in sy vaderland. Die HNP is opnuut verbind om diť vryheidsideaal in die Afrikanervolk uit te dra.

Mnr Andries Breytenbach is eenparig as leier van dier HNP herkies. Mnre Simion Duvenage (van Kendal) en Louis van der Schyff (van Pretoria) is as die twee onderleiers gekies.

Mnr Breytenbach het in sy toespraak gesÍ die vryheid van ons volk sal die resultaat wees van herleefde Afrikanernasionalisme. Hy het die ganse Afrikanervolk daartoe opgeroep.

Die kongres het ook bevestig dat die uitgee van Die Afrikaner as ín maandelikse tydskrif hoŽ prioriteit geniet. Nie net moet Die Afrikaner die leuens in die Afrikanerpolitiek ontbloot nie, maar weer die volk opvoed in nasionalisme en opvorder tot die vryheidstryd.


Jaap Marais

Tydens mnr. Jaap Marais se begrafnis het wyle mnr. Willie Marais hom beskryf as ďdie grootste Eerste Minister wat Suid-Afrika nie gehad het nieĒ. ....Kliek hier om verder te lees....Kliek bo vir ons Mandela blad

                                                                               English readers click HERE for our Mandela page

 

 

 

 

... ...

OntmoetDieHNP
WaarvoorStaanDieHNP
ProgramVanBeginsels
OnsKleure
Lidmaatskap KontakDieHNP

Kopiereg © 2011 Herstigte Nasionale Party

Kontak HNP - v1.301 - Kontak diensverskaffer