Kliek vir die HNP Forum


.

Die Herstigte Nasionale Party

Kliek vir die HNP Forum

 
 
 
 
 
 
 
 
 

verwelkom u

 

Die HNP is 'n politieke beweging wat hom beywer vir die herstel van die Afrikanervolk se vryheid in sy vaderland Suid-Afrika, vir die uitbouing van Afrikaner-nasionalisme en vir die belange van die Blankes in Suid-Afrika in die algemeen. Die HNP glo dat die Afrikanervolk as blanke volk deur die loop van die geskiedenis 'n besondere posisie verwerf het in ons land. Die lede van die HNP word landwyd in strydrade (takke) georganiseer. Daar is ook lede in die buiteland. Die HNP se beginselbasis is Afrikanernasionalisme, naamlik Christenskap, Blankeskap, en Afrikanerskap. Nasionalisme, oftewel selfbeskikking van volkere, hou in dat daar skeiding tussen rasse en volke sal wees. Die beleid van afsonderlike ontwikkeling, gee praktiese uiting hieraan. As politieke beweging is die HNP se doelwit om die politieke mag in Suid-Afrika te herower. Daarvoor word politieke aksies van dag tot dag gevoer. Die Afrikanervolk word opgeroep tot eendragtige verset teen die onwettige ANC-regime binne 'n Afrikanerfront.


Mislukte staat of mislukte politiek?

Mnr. Meinhard Peters

Die situasie waarin die Afrikanervolk vandag verkeer word deur sommige leiers daaraan toegeskryf dat die staat besig is om te misluk of reeds misluk het. Ons het al voorheen daarop gewys dat dit in der waarheid ’n verkeerde probleemstelling is; dat dit selfs misleidend kan wees. Na ons mening lę die probleem nie by goeie of slegte administrasie, goeie of slegte regering nie, maar by die hele grondslag waarop die teenswoordige staatsorde in die RSA gevestig is.

Selfs al word die staat goed bestuur, sal ons steeds ernstige besware hę teen die grondwet en die algemene koers wat na 1990-1994 ingeslaan is. Ons wil as Afrikaners nie onder ’n swart meerderheids-regering staan nie, dws nie onder ’n stelsel wat reeds in sy ontwerp die Afrikanervolk van sy vryheid en sy vaderland ontneem het nie.

Hierdie stelsel, wat op ondemokratiese wyse aan almal opgedwing is, is die grootste onreg wat ooit teen die Afrikanervolk gepleeg is. Dit is veel erger as Alfred Milner se dwingelandy wat na 1902 op die Boerevolk toegepas is, en erger ook as die Unie-regering van 1910, toe die Boerevolk saam met die Engelse nasie onder die vlag van die Britse Empire ingedwing is. Om hierdie rede is die idee van die “mislukte staat” (as die grootste heersende probleem) eintlik vir baie mense misleidend.

Die probleem lę eerder by die bestaande grondwetlike bedeling – en dit is dié saak wat onder die soeklig geplaas moet word. Om swak dienste hier en daar op te knap, skole te stig en selfhelpaksies te loods is lofwaardig en ook broodnodig, maar dit handel nog hoegenaamd nie met die grondliggende probleem nie. Agter die “falende” of “mislukte staat” lę daar ’n hele stuk “mislukte politiek”. Dit is die mislukking van die ANC se sosialistiese en kommunistiese program wat by die dag al duideliker word; maar dit is ook die mislukking van die oorspronklike politiek van onderhandeling, toe die mag aan die swart meerderheid binne ’n simplistiese stelsel van een mens een stem oorhandig is.

Dit is juis die gewese NP se strategie en beleid wat so klaaglik misluk het, tesame met die ANC se strategie en sy onderdrukkende beleid. Laat ons dit dan op die naam noem, want FW de Klerk en Nelson Mandela het daaraan ’n gelyke aandeel gehad. Die huidige krisis is nie net deur Jacob Zuma geskep nie – dit kom van ver af, saam met die politiek van bedrog, valse demokrasie, en die miskenning van volke se regte. Daarom vra al meer Afrikaners nou of die Nee-stemmers dalk reg was. Natuurlik; want hulle sien duidelik in hoe die probleem ontstaan het en wie daarvoor verantwoordelik was.


Jaap Marais

Tydens mnr. Jaap Marais se begrafnis het wyle mnr. Willie Marais hom beskryf as “die grootste Eerste Minister wat Suid-Afrika nie gehad het nie”. ....Kliek hier om verder te lees....Deel 1

Om die HNP se videoversameling te sien, kliek by www.youtube.com/diehnp


Speel die Nasionale Volkslied

Kliek bo vir ons Mandela blad

                                                                               English readers click HERE for our Mandela page

 

 

 

 

... ...

OntmoetDieHNP
WaarvoorStaanDieHNP
ProgramVanBeginsels
OnsKleure
Lidmaatskap KontakDieHNP

Kopiereg © 2015 Herstigte Nasionale Party

Kontak HNP - v1.303 - Kontak diensverskaffer