Kliek vir die HNP Forum


.

Die Herstigte Nasionale Party

Kliek vir die HNP Forum

 
 
 
 
 
 
 
 
 

verwelkom u

 

Die HNP is 'n politieke party wat hom beywer vir die herstel van die Afrikanervolk se vryheid in sy vaderland Suid-Afrika, vir die uitbouing van Afrikaner-nasionalisme en vir die belange van die Blankes in Suid-Afrika in die algemeen. Die HNP glo dat die Afrikanervolk as blanke volk deur die loop van die geskiedenis 'n besondere posisie verwerf het in ons land. Die lede van die HNP word landwyd in strydrade (takke) georganiseer. Daar is ook lede in die buiteland. Die HNP se beginselbasis is Afrikanernasionalisme, naamlik Christenskap, Blankeskap, en Afrikanerskap. Nasionalisme, oftewel selfbeskikking van volkere, hou in dat daar skeiding tussen rasse en volke sal wees. Die beleid van afsonderlike ontwikkeling, gee praktiese uiting hieraan. As politieke party is die HNP se doelwit om die politieke mag in Suid-Afrika te herower. Daarvoor word politieke aksies van dag tot dag gevoer. Die Afrikanervolk word opgeroep tot eendragtige verset teen die onwettige ANC-regime binne 'n Afrikanerfront.

Zuma en Gwede Mantashe dryf grondpolitiek verder links

Boere het met verbasing uit Jacob Zuma se staatsrede kennis geneem
dat ingrypende optrede deur die ANC in die landbousektor beplan
word: eerstens sal 50% van alle plase aan Swart werkers oorgedra
moet word, en tweedens sal die beginsel van gewillige koper, gewillige
verkoper geskraap word.

Dit is nog nooit so blatant deur die ANC uitgespel nie – en die skokkende
feit is dat die ANC voorgee dat hy nog in gesprek en onderhandeling
met landbouleiers verkeer.

Landbouleiers is juis gevra om voorstelle vir oorweging aan die regering
voor te lê – en nou kom hierdie ingrypende verklarings van die kant van die ANC.

By een van die sogenaamde Landbou-imbizo‟s in Johannesburg
het die sekretaris-generaal van die ANC die boere gewaarsku om “nie
die ANC in die tande te skop nie”.

Daar was by dié beraad ernstige kritiek uitgespreek dat die grondvoorstelle
van die ANC nie in lyn is met die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP) en die beginsel van vrye ondernemerskap nie. Daarop het Gwede Mantashe
verklaar: “Diegene wat sê die NOP is op vryemarkbeginsels geskoei,
oordryf… die ANC is nóg Marxisties, nóg kapitalisties.”

Ontleed mens hierdie beskouing kom jy tot die gevolgtrekking dat
die ANC verkies om ‟n valse spel te speel. Die alliansie se woordvoerders
maak geluide ten gunste van ontwikkeling en vrye sake, maar implimenteer terselfdertyd sy sosialistiese program. Dié politiek word die duidelikste onderstreep deur Zuma se jongste staatsrede, waarin hy bo-oor die
koppe van die EFF bie vir die steun van die ANC se revolusionêre faksies.

Die grootste en belangrikste uitdaging

Die vlaag aanvalle op plase, die marteling van boere en gewelddadige moorde wat ons in die nuwe jaar ervaar het, was nie ongewoon en onverwags nie; dit is die patroon van sake wat nou al meer as twee dekades voortduur. Daar is gelyktydig meer rooftogte, voertuigskakings en geweld in die stedelike gebiede – en dit skilder ‟n algehele prentjie van ‟n land waar wet en orde aan die verval is. Wanneer ons oor plaasaanvalle praat, vergeet ons nie die groter misdaad-prentjie nie; maar dit is so dat plaasaanvalle en misdaad in die landelike
gebiede die onmiskenbare boodskap oordra dat Boere-Afrikaners die slagoffers van die ANC gemaak word, en dit word as ‟n krisis ervaar omdat dit
gepaardgaan met ‟n regeringsbeleid wat blanke boere onder druk plaas om hulle grond af te staan aan swartmense, of om minstens hulle eienaarskap en ondernemings met hulle werkers te deel.

Die ANC-bewind is sedert 1994 besig om die nodige wetgewende maatreëls te ontplooi om dit al hoe makliker te maak om boere van hul grond te vervreem. Dit word met die misleidende woord “grondhervorming” aangedui. Soos wyle mnr Willie Marais telkens gesê het, is dit onmoontlik om grond in sy fisieke aspek te “hervorm”. Wat die kommuniste wil verander is die werklikheid van grondbesit en eiendomsreg in die land, presies soos dit in die ideologiese skoling van kommuniste voorgeskryf word – lynreg in stryd met die RSAgrondwet, waarin die beginsel van private eiendomsreg sogenaamd “verskans” is.

Die aanslag op ons boere en hul eiendomsreg is sonder twyfel die grootste en belangrikste uitdaging wat die Afrikanervolk vandag in die gesig staar. In die
eerste plek sal boere baie meer moet doen aan fisiese beveiliging en sekuriteit. Samewerking sal nodig wees om veiligheidsaksies te beplan en uit te voer.
Daarnaas moet die beskerming van boere se eiendomsreg opgeskerp word; alle moontlike maatreëls sal ingespan moet word. Een van die belangrikste
doelwitte moet wees om skuldvlakke af te werk – want plase onder groot skuld word sagte teikens vir onteiening.

Dit is van die allergrootste belang vir die voortbestaan van ons volk dat daar „n sterk blanke landboubevolking moet wees, want dit was die bakermat
van ons kultuur en volkskarakter. Word die boere ekonomies vernietig, of word hulle deur die kommunistiese regime van hulle grond beroof op ‟n betekenisvolle skaal, sal dit die bestaan van ons volk in sy hart tref.

Die aanslag is nie teen individuele boere nie; dit is ‟n aanslag teen ons volk as geheel. Almal sal daardeur geraak word. Die welsyn van die landbou en die toekoms van Afrikaner-boere in ons land is ‟n saak wat baie ernstiger
opgeneem sal moet word.


Jaap Marais

Tydens mnr. Jaap Marais se begrafnis het wyle mnr. Willie Marais hom beskryf as “die grootste Eerste Minister wat Suid-Afrika nie gehad het nie”. ....Kliek hier om verder te lees....
Stop Moorde, Eis Vryheid !

Deel 1

Om die HNP se videoversameling te sien, kliek by www.youtube.com/diehnp


Speel die Nasionale Volkslied

Kliek bo vir ons Mandela blad

                                                                               English readers click HERE for our Mandela page

 

 

 

 

... ...

OntmoetDieHNP
WaarvoorStaanDieHNP
ProgramVanBeginsels
OnsKleure
Lidmaatskap KontakDieHNP

Kopiereg © 2011 Herstigte Nasionale Party

Kontak HNP - v1.301 - Kontak diensverskaffer