Kliek vir die HNP Forum


.

Die Herstigte Nasionale Party

Kliek vir die HNP Forum

 
 
 
 
 
 
 
 
 

verwelkom u

 

Die HNP is 'n politieke beweging wat hom beywer vir die herstel van die Afrikanervolk se vryheid in sy vaderland Suid-Afrika, vir die uitbouing van Afrikaner-nasionalisme en vir die belange van die Blankes in Suid-Afrika in die algemeen. Die HNP glo dat die Afrikanervolk as blanke volk deur die loop van die geskiedenis 'n besondere posisie verwerf het in ons land. Die lede van die HNP word landwyd in strydrade (takke) georganiseer. Daar is ook lede in die buiteland. Die HNP se beginselbasis is Afrikanernasionalisme, naamlik Christenskap, Blankeskap, en Afrikanerskap. Nasionalisme, oftewel selfbeskikking van volkere, hou in dat daar skeiding tussen rasse en volke sal wees. Die beleid van afsonderlike ontwikkeling, gee praktiese uiting hieraan. As politieke beweging is die HNP se doelwit om die politieke mag in Suid-Afrika te herower. Daarvoor word politieke aksies van dag tot dag gevoer. Die Afrikanervolk word opgeroep tot eendragtige verset teen die onwettige ANC-regime binne 'n Afrikanerfront.


Die vraag word gestel: Wat is die HNP se plan om selfbeskikking te kry?

Wat die HNP betref, beteken “selfbeskikking” nasionale vryheid, ofte wel ‘n soewereine volksrepubliek. Enige ander vorm van “selfbeskikking” bly steeds ‘n vorm van onderworpenheid.

As ‘n plan verstaan word as ‘n reeks aktiwiteite wat een na die ander uitgevoer word om uiteindelik in selfbeskikking te eindig, is die antwoord kort en eenvoudig: daar is nie so ‘n plan nie; nie by die HNP nie en ook nie by iemand anders nie. So ‘n plan kan nie gemaak word nie.

Ná die Vrede van Vereeniging was daar by die bittereinders wat noodgedwonge die oorgawe moes aanvaar, die ideaal om weer die Republieke te herstel, maar ‘n plan om dit te vermag, was nie moontlik nie. Daar was ook geen denkbeeld dat herstelde vryheid anders sou lyk as die Republieke wat hulle geken het nie.

Nogtans het die Republiek Suid-Afrika in 1961 tot stand gekom.

Die verkrying van vryheid is nie ‘n meganiese proses wat vooruit bereken kan word en op eksakte formules berus soos die uitvoering van ‘n ingenieursprojek nie.

Die faktore wat in ons pad na vryheid staan, is bekend, en lyk tans onoorkombaar: ons gebrek aan politieke mag, die demografiese voorkoms van Suid-Afrika, ons volk se verspreidheid oor die land tussen die res van die bevolking, die Grondwet van die land. Die lys kan aangevul word.

Die faktore wat die bereiking van ons ideaal begunstig, is meestal onbekend, omdat niemand die verloop van gebeure in die land en in die węreld vooruit kan sien nie. Enkele faktore is egter tog bekend.

Die eerste is ons geloof, die wete dat God ons volk in aansyn geroep het; dat Hy oor ons lotgevalle beskik en dat Hy vir ons volk ‘n roeping en ‘n bestemming bepaal het.

Die tweede is die Wasbank/Bloedrivier- en Paardekraal/Majuba-verbonde tussen Hom en ons volk, wat Hy sigbaar aanvaar het, asook die verbond wat bevestig word telkens wanneer ons met die regte gesindheid en geloof ‘n kind ten doop bring.

By die ongelowige wat hom net teen heersende “realiteite” blindstaar, dra dít natuurlik geen gewig nie.

Maar vir diegene wat met ‘n geloofsoog verby die hede kyk en sy blik op die Onsienlike rig, is dit die sekerste waarborg van uiteindelike oorwinning oor die antichristelike magte wat tans oor ons heers.

Die HNP se plan is sy Program van beginsels en sy Missie. Dit bevat die dinge wat ons nou kán doen, waarvoor ons niemand se toestemming of goedgesindheid nodig het nie, waarmee elke reggeaarde volksgenoot hom kan vereenselwig en waaraan elkeen vryelik kan meedoen. ‘n Volk wat fisies en geestelik reg voorberei en gevorm is, is tog ‘n voorvereiste vir godvrugtige volkwees en vryheid.

Hoe, waar, wanneer en in watter vorm die vryheid uiteindelik sal kom, weet ons nie nou nie. Namate die toekoms ontplooi en geleenthede vir optrede ontstaan wat ons nader aan vervulling van die ideaal kan bring, sal ons sulke geleenthede benut en ons beplanning daarvolgens aanpas.

Al die groot ryke van die verlede lę aan skerwe. Kan iemand dan daaraan twyfel dat hierdie misrabele spul wat tans die land regeer, se dae ook afgemeet is?


Jaap Marais

Tydens mnr. Jaap Marais se begrafnis het wyle mnr. Willie Marais hom beskryf as “die grootste Eerste Minister wat Suid-Afrika nie gehad het nie”. ....Kliek hier om verder te lees....Deel 1

Om die HNP se videoversameling te sien, kliek by www.youtube.com/diehnp


Speel die Nasionale Volkslied

Kliek bo vir ons Mandela blad

                                                                               English readers click HERE for our Mandela page

 

 

 

 

... ...

OntmoetDieHNP
WaarvoorStaanDieHNP
ProgramVanBeginsels
OnsKleure
Lidmaatskap KontakDieHNP

Kopiereg © 2015 Herstigte Nasionale Party

Kontak HNP - v1.303 - Kontak diensverskaffer