Kliek vir die HNP Forum


.

Die Herstigte Nasionale Party

Kliek vir die HNP Forum

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die HNP is 'n politieke beweging wat hom beywer vir die herstel van die Afrikanervolk se vryheid in sy vaderland Suid-Afrika, vir die uitbouing van Afrikaner-nasionalisme en vir die belange van die Blankes in Suid-Afrika in die algemeen. Die HNP glo dat die Afrikanervolk as blanke volk deur die loop van die geskiedenis 'n besondere posisie verwerf het in ons land. Die lede van die HNP word landwyd in strydrade (takke) georganiseer. Daar is ook lede in die buiteland. Die HNP se beginselbasis is Afrikanernasionalisme, naamlik Christenskap, Blankeskap, en Afrikanerskap. Nasionalisme, oftewel selfbeskikking van volkere, hou in dat daar skeiding tussen rasse en volke sal wees. Die beleid van afsonderlike ontwikkeling, gee praktiese uiting hieraan. As politieke beweging is die HNP se doelwit om die politieke mag in Suid-Afrika te herower. Daarvoor word politieke aksies van dag tot dag gevoer. Die Afrikanervolk word opgeroep tot eendragtige verset teen die onwettige ANC-regime binne 'n Afrikanerfront.


Afrikaner Aktueel

Kliek HIER vir Inligting, Artikels, Nuus en Kommentaar

 

 

 

HNP Hoofleier - Andries Breytenbach

Leier van die HNP, mnr. Andries Breytenbach

Mnr. Andries Breytenbach is 'n man met 'n sterk militęre agtergrond. Hy is van kindsbeen af opgevoed in 'n huis waar daar 'n sterk bewussyn en meelewing was met die Afrikanervolk se geskiedenis, politiek en kultuur. Sy oorlede vader, dr JH Breytenbach, was in lewe 'n Staatshistorikus en kenner van die Suid-Afrikaanse geskiedenis.

Om verder te lees...kliek hier

 

 

 

 

 

 

 

HNP Onderleier - Simon Duvenage

Simon Lodewyk Duvenage het grootgeword as die jongste van twee seuns, op die plaas Welgelegen in die distrik Delmas.

Hy het op Ogies skool gegaan. In 1949 is hy Erasmus Hoërskool, Bronkhorspruit toe waar hy in die koshuis gewoon het.

Om verder te lees...kliek hier

 

 

 

 

 

HNP Onderleier: Frans Pieterse

Mnr. Frans Pieterse is eenparig tot mede-onderleier van die HNP verkies na die uittrede van die voormalige onderleier.

Hy is 'n boer in die Clocolaan distrik.

 

 

 

 

 

 

 

HNP Nasionale Voorsitter : Peet Joubert

Petrus Jacobus Joubert is gebore in Pretoria.

Hy het grootgeword in Noord-Natal waar hy in Vryheid se Pionier Hoerskool gematrikuleer het.

Direk na skool is hy Polisiekollege toe en het hy na twintig jaar diens sy ontslag gekoop uit die Mag uit.

Tans werk Peet vir 'n uitvoermaatskappy en sy politieke loopbaan het begin by die HNP direk nadat hy sy ontslag uit die Polisie gekoop het. Hy is woonagtig in Pretoria.

Peet is 'n gereelde spreker by vergaderings en het voorheen gedien as streekvoorsitter van Natal.

Hy is 'n motorfiets-entoesias wat daarvan hou om te reis.

 

 


Jaap Marais

Tydens mnr. Jaap Marais se begrafnis het wyle mnr. Willie Marais hom beskryf as “die grootste Eerste Minister wat Suid-Afrika nie gehad het nie”. ....Kliek hier om verder te lees....
Stop Moorde, Eis Vryheid !

Deel 1

Om die HNP se videoversameling te sien, kliek by www.youtube.com/diehnp


Speel die Nasionale Volkslied

Kliek bo vir ons Mandela blad

                                                                               English readers click HERE for our Mandela page

 

 

 

 

... ...

OntmoetDieHNP
WaarvoorStaanDieHNP
ProgramVanBeginsels
OnsKleure
Lidmaatskap KontakDieHNP

Kopiereg © 2015 Herstigte Nasionale Party

Kontak HNP - v1.303 - Kontak diensverskaffer