Kliek vir die HNP Forum


.

Die Herstigte Nasionale Party

Kliek vir die HNP Forum

 
 
 
 
 
 
 
 
 

verwelkom u

 

Die HNP is 'n politieke party wat hom beywer vir die herstel van die Afrikanervolk se vryheid in sy vaderland Suid-Afrika, vir die uitbouing van Afrikaner-nasionalisme en vir die belange van die Blankes in Suid-Afrika in die algemeen. Die HNP glo dat die Afrikanervolk as blanke volk deur die loop van die geskiedenis 'n besondere posisie verwerf het in ons land. Die lede van die HNP word landwyd in strydrade (takke) georganiseer. Daar is ook lede in die buiteland. Die HNP se beginselbasis is Afrikanernasionalisme, naamlik Christenskap, Blankeskap, en Afrikanerskap. Nasionalisme, oftewel selfbeskikking van volkere, hou in dat daar skeiding tussen rasse en volke sal wees. Die beleid van afsonderlike ontwikkeling, gee praktiese uiting hieraan. As politieke party is die HNP se doelwit om die politieke mag in Suid-Afrika te herower. Daarvoor word politieke aksies van dag tot dag gevoer. Die Afrikanervolk word opgeroep tot eendragtige verset teen die onwettige ANC-regime binne 'n Afrikanerfront.


Ekonomie as die wetenskap van rentmeesterskap

In hierdie treffende artikel behandel dr Pieter van der Dussen verskillende aspekte in ons denke oor die ekonomie - in die besonder wanneer ons di
belangrike onderwerp vanuit n Bybelse perspektief beskou. Hoe behoort ons te dink oor ons basiese lewensbehoeftes? Waar staan Christelike norme teenoor
die sekulre ekonomiese denke? Hierdie vrae is uiters aktueel in die tyd waarin ons leef.

Wat is ekonomie?

Dit is 'n vraag waaroor mens lank kan dink en praat. En waaroor elke mens die een of ander tyd praat. Want hoe ons die begrip ekonomie ookal omskryf - of
probeer omskryf - weet ons en voel ons dat dit iets is waarom elke mens se daaglikse aardse bestaan draai.

Van Genesis 1 af gaan dit immers, wat die daaglikse lewe betref, om die ete en drinke van die mens. Na die sondeval kom die aantrek en skuilingbou daarby
en word die mens se lewe een worsteling teen die dorings en distels wat die aarde (vervloek vanwe die sonde van die mens) voortbring, en waarteen die
mens met moeite moet stry van dag tot dag, van seisoen tot seisoen, van jaar tot jaar. Werklike, tasbare dorings en distels, ja - maar ook geestelike
en ander nie-tasbare dorings en distels waarvan die mens se sondige natuur n die sondeval die belangrikste
is.

Wat het met die sondeval gebeur? Die vrou het haar hand uitgesteek na dit waarop sy geen reg gehad het nie. Sy het begeer wat haar nie beskore was nie. Sy het die Tiende Gebod oortree, en daardeur die ganse Wet. En die mens - hy het genm toe sy hom van die verbode vrug gee en ook geet, en so deel van daardie oortreding geword.

Daardie hebsug, daardie begeerte, het deel van die mens se natuur geword en is dit vandag nog. Hoor maar as die mens na sy natuur praat: Ekonomie is die
studie van die wyse waarop die mens sy onbeperkte behoeftes so goed moontlik kan bevredig met die skaars middele waaroor hy beskik. Hoor ons die stem van Eva, van Adam? Ja, maar eintlik die stem van die slang. Kyk hoe swaar kry julle. Die God wat julle Vader noem, het vir julle nie genoeg gegee nie. En toe julle meer wil h, maak Hy dit nog moeiliker vir julle om met die bietjie wat Hy gegee het, darem 'n menswaardige lewe te lei. Julle is tog geregtig op 'n goeie lewe en om aan al julle verlangens en behoeftes te kan voldoen.

Maar God doen julle tekort deur aan julle te min te gee om alles te h wat julle harte begeer en waarop julle reg het. Julle is mos darem soos God. Julle is self god soos ek, Satan, aan Eva belowe het.

Volledige artikel is beskikbaar in Die Afrikaner tydskrif
Navrae: Tel. 012 3358524

Die toestand in SA kon vandag baie anders gewees het!

Mnr Louis van der Schyff, onderleier van die HNP, het op 25 Mei die maandelikse byeenkoms van SEGE (die Sentrum vir Eietydse Geskiedenis) in Pretoria toegespreek. Mnr Van der Schyff het in die kort tyd wat by so n byeenkoms beskikbaar is, n oorsigtelike beeld gegee van die belangrikste gebeure in die politiek na die moord op dr HF Verwoerd.

As sake anders in die regse politiek hanteer was, het hy ges, sou die Afrikanervolk nie vandag deur n swart kommunistiese regime onderdruk gewees het nie. Mnr Van der Schyff se toespraak word hier weergegee.

Lees verder...Jaap Marais

Tydens mnr. Jaap Marais se begrafnis het wyle mnr. Willie Marais hom beskryf as die grootste Eerste Minister wat Suid-Afrika nie gehad het nie. ....Kliek hier om verder te lees....
Stop Moorde, Eis Vryheid !

Deel 1

Om die HNP se videoversameling te sien, kliek by www.youtube.com/diehnp


Speel die Nasionale Volkslied

Kliek bo vir ons Mandela blad

                                                                               English readers click HERE for our Mandela page

 

 

 

 

... ...

OntmoetDieHNP
WaarvoorStaanDieHNP
ProgramVanBeginsels
OnsKleure
Lidmaatskap KontakDieHNP

Kopiereg 2015 Herstigte Nasionale Party

Kontak HNP - v1.303 - Kontak diensverskaffer