Kliek vir die HNP Forum


.

Die Herstigte Nasionale Party

Kliek vir die HNP Forum

 
 
 
 
 
 
 
 
 

verwelkom u

 

Die HNP is 'n politieke beweging wat hom beywer vir die herstel van die Afrikanervolk se vryheid in sy vaderland Suid-Afrika, vir die uitbouing van Afrikaner-nasionalisme en vir die belange van die Blankes in Suid-Afrika in die algemeen. Die HNP glo dat die Afrikanervolk as blanke volk deur die loop van die geskiedenis 'n besondere posisie verwerf het in ons land. Die lede van die HNP word landwyd in strydrade (takke) georganiseer. Daar is ook lede in die buiteland. Die HNP se beginselbasis is Afrikanernasionalisme, naamlik Christenskap, Blankeskap, en Afrikanerskap. Nasionalisme, oftewel selfbeskikking van volkere, hou in dat daar skeiding tussen rasse en volke sal wees. Die beleid van afsonderlike ontwikkeling, gee praktiese uiting hieraan. As politieke beweging is die HNP se doelwit om die politieke mag in Suid-Afrika te herower. Daarvoor word politieke aksies van dag tot dag gevoer. Die Afrikanervolk word opgeroep tot eendragtige verset teen die onwettige ANC-regime binne 'n Afrikanerfront.


Voedselpryse skok en pryse bly styg

Sommige produkte se pryse het reeds ver bokant die inflasiekoers gestyg. In Maart was brood byna 14% duurder as in Maart 2015; terwyl vrugte en groente 18,7% duurder was as ‘n jaar gelede.

Volgens prof Johan Willemse van die Universiteit van die Vrystaat is die probleem dat die regering met al sy maatreëls die groot kommersiële boere teiken. Dit is dié deel van die landbou wat in werklikheid sorg dat die rakke in die stede se supermarkte vol bly.

Indien dié sektor skade ly, word voedselsekerheid direk geraak en word pryse opgejaag. Onder baievan die regering se beoogde maatreëls (soos die afdwing van minimumlone, stygings in die prys van elektrisiteit en brandstof, en druk om eienaarskap aan swart werkers toe te staan) sal groot boere nie meer hulle risiko kan hanteer nie.

Volgens Willemse is daar ‘n kombinasie van faktore wat die landbou knel en wat voedselvoorsiening direk raak: die styging in inflasie in die algemeen, stygings in elektrisiteit, die rand-dollar wisselkoers, en verskillende ander insetkoste.

Hy pleit dat daar dringend op hoë vlak gepraat sal moet word oor die voorsiening van kos aan arm mense in Suid-Afrika. Die regering het byvoorbeeld vir twintig jaar lank geen besproeiingsdamme gebou nie. ‘n Krisis in watervoorsiening is die gevolg.

Daar is ook ernstige probleme met die bestuur van die handelsketting ten opsigte van sommige produkte. Melkboere kry byvoorbeeld jaar na jaar minder vir hulle melk, terwyl die verbruikersprys op die rakke skerp bly styg.

Baie boere dun tans hulle melkkuddes uit, en verkoop hierdie diere vir die vleismark.

Willemse sê dat daar dringend gekyk moet word na die verhoging van produksiekapasiteit in die landbou om oor die langtermyn te kan voorsien in die stedelike gebruikers en die arm bevolking se behoeftes. Groot boere sal ook dringend moet diversifiseer om hul risiko te verminder. Voedselpryse skok en pryse bly styg


Jaap Marais

Tydens mnr. Jaap Marais se begrafnis het wyle mnr. Willie Marais hom beskryf as “die grootste Eerste Minister wat Suid-Afrika nie gehad het nie”. ....Kliek hier om verder te lees....
Stop Moorde, Eis Vryheid !

Deel 1

Om die HNP se videoversameling te sien, kliek by www.youtube.com/diehnp


Speel die Nasionale Volkslied

Kliek bo vir ons Mandela blad

                                                                               English readers click HERE for our Mandela page

 

 

 

 

... ...

OntmoetDieHNP
WaarvoorStaanDieHNP
ProgramVanBeginsels
OnsKleure
Lidmaatskap KontakDieHNP

Kopiereg © 2015 Herstigte Nasionale Party

Kontak HNP - v1.303 - Kontak diensverskaffer