Kliek vir die HNP Forum


.

Die Herstigte Nasionale Party

Kliek vir die HNP Forum

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voormalige HNP Leier - Japie Theart

 

 

Mnr. Japie Theart, voormalige leier van die HNP, is 'n boer van Sentum in Noord-Transvaal.

Hy het 'n lang verbintenis met die HNP. Weke nadat die HNP in 1969 gestig is, het hy by die Party aangesluit en die stryd deur die jare gestry saam met leiers soos dr. Albert Hertzog, mnre. Jaap Marais en Willie Marais, wat vir hom die grondslag gelę het vir die pad wat hy moet loop. Hy was vir 'n geruime tyd ondervoorsitter van die Party en sedert 2005 'n onder-leier.

 

Hy is 'n nederige en opregte Afrikanernasionalis, wat sy krag put uit sy geloof in die Drie-Enige God.

Hy het al die jare sy stryd op verskillende terreine en in groot dele van die land onverbiddelik gevoer vir Afrikanernasionalisme. Sy uitgangspunt was nog altyd om sy volk tot diens te wees. Nooit was die opofferings vir hom te groot nie. Nooit het hy nee gesę as daar van hom verwag is om die stryd te voer nie, met sy vrou Annette wat hom altyd positief ondersteun aan sy sy. Selfs in haar siekte het Anette hom bygestaan tot by haar dood. Sy erns met die vryheid van die Party, word bevestig deur die feit dat hy deur die land gereis het en huisvergaderings gehou het om die Party uit te brei en nuwe strydrade te stig.

Mnr Theart is in 1939 gebore op 'n plaas in die Lichtenburg-distrik. Hy was 47 jaar getroud met Annette, 'n nooi Coetzee en hulle het drie kinders en sewe kleinkinders. Sy kinders beskryf hom as 'n geliefde Vader, streng, maar altyd regverdig.

Hy is 'n boer in murg en been met 'n groot liefde vir die grond en die diere. Hy het klein begin en 'n groot sukses gemaak van die boerdery. Sy ondervinding van die boerdery strek van bees- en saaiboerdery in die Coligny-omgewing, tot by die suksesvolle wildboerdery in die Noord-Transvaalse Bosveld. Vir hom was geen taak te groot of te klein om deeglik aan te pak en suksesvol deur te voer nie en alles word in die geloof aangepak as 'n gebedsaak.

Vir Japie Theart is die pad wat die HNP moet loop en die toekoms van die Afrikanervolk 'n missie wat gegrond is in sy geloof en gebou word op die basis van Christenskap, Afrikanerskap en Witmanskap.

 

 

... ...

OntmoetDieHNP
WaarvoorStaanDieHNP
ProgramVanBeginsels
OnsKleure
Lidmaatskap KontakDieHNP

Kopiereg Š 2015 Herstigte Nasionale Party

Kontak HNP - v1.303 - Kontak diensverskaffer