Standpunte

HNP Verkiesingsmanifes

Verskillende denkrigtings in SA Verkiesingsmanifes 2019 PRINSIPIËLE REDES WAAROM ONS NIE STEM NIE Die ontstaan en ontwikkeling van die Boere-Afrikanervolk en die Afrikaanse taal was die sentrale gebeurtenis in die Suid-Afrikaanse geskiedenis van die afgelope drie en...

Die HNP veg vir vryheid

Die HNP veg vir vryheid Die HNP veg vir die herstel van die Afrikanervolk se vryheid in sy vaderlandDie Afrikaner se politieke posisie Die Afrikaner is in 1994 in ‘n posisie van politieke verowering en onderdrukking gedompel. Dit was ’n politieke daad. Om hierdie...

Die HNP en die Partypolitiek

Die hnp en partypolitiek Binne die bedeling wat deur die ANC se kommunistiese alliansie na 1994 tot stand gebring is, het die HNP destyds besluit dat dit aktief in verset teen dié onheilige heer-skappy tree. Die HNP het nie aan die ANC se verkiesings deelgeneem nie....

Die Afrikanervolk se vryheidstryd

Die afrikanervolk se vryheidstryd In 1994 is die Afrikanervolk se vryheid ongrondwetlik en dus onwettig weggegee aan die ANC. Die Afrikaner het ’n banneling in sy eie vaderland geword. Om die Afrikanervolk se vryheid te herstel, is die grootste enkele ideaal wat...

Verskillende denkrigtings in SA

Verskillende denkrigtings in SA Vier denkrigtings in die SA politiek Die sosialisties-marxistiese ideologie; Die liberaal-demokratiese denkrigting; Verset vir minderheidsregte en gemeenskapsregte; Afrikanernasionalisme. In die harwar van die daaglikse politiek word...