Die sogenaamde “Pride”-maand word skynbaar aktief bevorder in skole, terwyl sekere besighede hulle ook daaraan skuldig maak en as gevolg daarvan boikotte in die gesig staar.

Een van die winkelgroepe wat aktief daaraan meedoen, is Woolworths, wat selfs uit van hulle produkte se opbrengs aan van dié organisasies wat dit bevorder, skenk. Hulle het selfs spesiale geslaglose poppe vir dié doeleindes laat maak. Intussen is daar ‘n groot bohaai rondom dié winkelgroep se veldtog en dreig talle mense om hulle te boikot. Die feit dat hulle so probeer wal gooi oor hulle motiewe agter die ondersteuning van die veldtog, wys dat hulle bang is vir ‘n soortgelyke boikot wat Spur en DisChem erg seergemaak het.

Volgens ‘n skrywe van die Departement van Onderwys, wat in Die Afrikaner se besit gekom het, word skooladministrateurs, skoolhoofde en opvoeders kennis gegee van die aanmoediging en fasilitering van studente om “hulself seksueel te ontdek”.

In die skrywe word dit gestel: “In ons voortdurende pogings om inklusiwiteit te bevorder en die persoonlike groei van ons studente te ondersteun, is ons bly om ‘n nuwe inisiatief aan te kondig wat daarop gemik is om studente aan te moedig en te fasiliteer om hul seksuele oriëntasie te ontdek.

“Ons verstaan dat studente se persoonlike ontwikkeling verskeie aspekte van hul identiteit, insluitend hul seksuele oriëntasie, insluit. Ons erken die belangrikheid van die verskaffing van ‘n ondersteunende omgewing en leiding in hierdie verband, en ons stel die volgende maniere bekend om studente te help in hul reis van selfontdekking.

“Met ingang van 2024 word die mandaat gegee wat alle skole aktief aanmoedig om studente te fasiliteer om hul seksuele oriëntasie te ontdek. Deur die verskaffing van spesifieke middele, poog ons om te verseker dat elke student gewaardeer voel gerespekteer en ondersteun deur hierdie proses:

 • Omvattende seksuele opvoeding:
  Inkorporeer omvattende seksuele opvoeding by
  die kurrikulum, en verseker dat dit ouderdomsgeskikte
  inligting oor seksuele oriëntasie insluit. Hierdie sal
  grafiese romans en sagte pornografie insluit.
 • Berading en Ondersteuningsdienste:
  Vestig toegewyde beradingsdienste binne die skool, beman deur professionele persone opgelei in LGBTQ+-kwessies, wat ondersteuning kan bied en leiding aan studente wat hul seksuele oriëntasie ondersoek. Spesifieke leiding oor die keuse en aanmoediging van vennote met soortgelyke of aanvullende seksuele oriëntasie moet verskaf word. Werk saam met eksterne LGBTQ+-organisasies om hul ervarings en geluk te deel om hul seksuele identiteit te verken en te vind.
 • Studente-ondersteuningsgroepe:
  Moedig die vorming van studentegeleide ondersteuningsgroepe of LGBTQ+-alliansies aan waar studente kan kontak maak met ander wat hul seksuele oriëntasie verken of wat reeds deur ‘n soortgelyke proses gegaan het. Verskaf hulpbronne, vergaderruimtes en leiding aan hierdie studenteondersteuning groepe, wat hulle in staat sal stel om ‘n veilige en ondersteunende gemeenskap binne die skool te vorm.
 • Diversiteit van Onderwyspersoneel
  Elke skool moet poog om hul personeelkomponent te diversifiseer om in 2024 ten minste 10% van die personeel uit die LGBTQ+-gemeenskap te hê, en dit moet verhoog tot 40% teen 2030.
 • Samewerking en vennootskappe
  “Vanaf 2023 sal dit verpligtend wees vir alle ouers en voogde om werkswinkels en seminare by te woon om ‘n ondersteunende huis-skool-vennootskap te bevorder wat die belangrikheid van selfontdekking en begrip van seksuele oriëntasie erken.
 • Skole moet ‘n omgewing skep wat selfverkenning aanmoedig terwyl verseker word dat geen student onder druk is of verplig voel om hul seksuele oriëntasie openbaar te maak nie.“Ons verstaan die belangrikheid van effektiewe implementering, en daarom sal ons deurlopende ondersteuning, opleiding en hulpbronne verskaf om skole te help om hierdie middele suksesvol in hul opvoedkundige praktyke te integreer.”

 • Terwyl die onderwysdepartement tyd en aandag hieraan gee, word daar geen noemenswaardige melding gemaak van die skynbare toename in varkgriep by skole nie. ‘n Onderwyseres het Die Afrikaner meegedeel dat varkgriep in talle skole dreig om hand-uit te ruk, maar daar word nie voldoende aandag daaraan gegee nie.