H F van der Schyff Die Afrikaner 04 Augustus 2023

Ons gaan hierdie week verder met mnr. Jaap Marais se toespraak waar hy oor nasionalisme praat. Hy sê die volgende:

“Kommunisme en liberalisme”

“Die kommunisme staan teen die nasionalisme. En laat ‘n mens dan dadelik sê: die grenslyn tussen die kommunisme en die liberalisme is baie gering.Want die gemeenskaplike waardes tussen hulle byvoorbeeld is dat alle grense van ras, taal en kultuur misken word. Grense moet platgedruk word. Die mens moet nie beoordeel word as lid van die bepaalde gemeenskap nie, maar bloot as ‘n individu, en weens verslaafdheid aan die ekonomiese magte, net as eenhede van verbruik en eenhede van arbeid. Hy moet verbruiksgerig leef, gestroop van idealisme, van sy volk se geskiedenis en waardes. En die reg op voorkeur vir sy eie moet hom nie net misgun word nie, dit moet hom verbied word deur die ideologie van ‘menseregte’ wat ons nou ook in Suid-Afrika gekry het, en waardeur ons ook in Suid-Afrika met alle middels gedwing word tot gelykmaking. En dit vereis dat die Witman verarm moet word tot die ekonomiese peil van die Swarte; dat sy instellings wat hy oor die jare verwerf en opgebou het oopgestel moet word, sodat hy daaruit verdring en van sy waardes vervreem kan word.

“Ons het nou in Suid-Afrika te doen met ‘n regering wat homself die African National Congress noem en deur die Kommuniste beheer word. Die woord ‘National’ in African National Congress het geen sin nie. Die African National Congress is nie ‘n nasionalistiese beweging nie. Dit is ‘n suiwer rassistiese beweging wat bo-oor die volksgrense en nasionalismes van die swart volke strek. En in hoë mate verteenwoordig dit ook ‘n verlengstuk van kulturele imperialisme van die Engelse wêreld, die Engelstalige wêreld van Brittanje en die VSA. Verbeel jou dat ‘n Xhosa-oorheersde swart organisasie onder Kommunistiese beheer hom beywer vir die Engelse taal! Om watter aardse rede sal ‘n nasionalistiese beweging hom beywer vir ‘n vreemde taal? Net as hy die verlengstuk van daardie kulturele imperialistiese is wat ook gebruik is teen die Afrikaners toe die Engelse taal op ons afgedwing is as ‘n strydmiddel teen Afrikaner-nasionalisme.

“Anti-apartheid’ is eintlik ‘anti-Afrikaner’

“Ek het gesê die keuse van vyand bepaal die hele aard van die politieke stryd; en die Afrikaner is as die vyand van die Britse magshebbers gekies. Maar in plaas van regstreeks die Afrikaner aan te val, het hulle die Afrikaner vereenselwig met die beleid van apartheid. En deur apartheid aan te val, weet hulle val hulle die Afrikaner se politieke mag aan. En as die Afrikaner se politieke mag gebreek moet word, moet ‘n enkele voorwaarde gestel word: Apartheid moet verdwyn, sodat ‘n stelsel van een mens, een stem ingestel kan word. Dan het jy die Afrikaner uitgelewer aan die mag van miljoene wat geen benul van demokrasie het nie en opgesweep teen Afrikaners is. (Bv ‘Kill a Farmer, kill a Boer’). En dis presies wat die propaganda vanuit die Engelse wêreld se doel teen ons was.”

Uit wat mnr. Marais hierbo in 1995 gesê het, kan ons sien hoe reg hy die politiek kon vertolk en sien wat vorentoe sal gebeur.

Kyk hoe reg beoordeel hy die ANC. Hulle bevorder nie hulle eie tale nie, maar net Engels. En mnr. Marais het voorspel hoe die ANC die Afrikaner-organisasies tot niet sou maak. En nou kan ons ook sien hoe sommige Afrikaners wegbeweeg van hul Afrikanerskap.

Dit is een taak wat die HNP het, naamlik om weer die Afrikanerskap by ons gemeenskap op te skerp. Ons moet hulle oorreed om weg te bly uit die stemmery van die ANC. Dan moet ons die verteenwoordigers van politieke partye wat gestig is om die Afrikaner se stem te kry om kastig dan die ANC te kan dwing om ‘n Boere-Afrikanerstaat vir die Afrikaner af te staan, aanval met die regte politiek wanneer ons die kans kry . Die ANC het al hoeveel keer gesê dat hulle nie ‘n volkstaat sal afstaan nie.

Daar is ook die VF Plus wat in van sy stigtingsdoelwitte dit gestel het dat hulle hulle beywer om vir die Blanke ‘n volkstaat te verkry. Nou het hulle hulle doelwitte gewysig en beywer hulle deesdae vir vaag omlynde “minderheidsregte”. Daar is nie meer ‘n stryd vir die Blanke nie. En oor die minderheidsgroepe sal mens jou verwonder of die swart lid wat tot die stadsraad van Warmbad verkies is, wel ‘n lid van ‘n “minderheidsgroep” is? Laat ons HNP-lede steeds by die beginsels van die party bly. Werf jonger lede om by die party aan te sluit en ook fondse te gee sodat ons die party kan vergroot. Moet nie inval by die groepe wat sitplekke in die parlement soek nie, maar daarop roem dat hulle nie ‘n blanke party is nie.

Bly Blank my Volk.