Die Mandela Legende

Dit is dalk gepas om in Julie, wat as sogenaamde Mandela-maand in Suid-Afrika bekend staan, terwyl die VN selfs ‘n internasionale Mandeladag verklaar het, weer te gaan kyk wie hy werklik was. Die Suid-Afrikaanse media doen jaarliks rondom sy geboorteherdenking moeite...

Vanaf die lessenaar van die Hoofsekretaris

Hermanus van der Schyff. uit Die Afrikaner van 8 Julie 2022. As mens na die missie van die HNP kyk, sal mens sien hoe dringend noodsaaklik dit wel is dat dié boodskap van die HNP by ons volk uitkom. Laat ons eerstens kyk wat die missie van die HNP is: Om...

Die Blanke word bedreig

“In ‘n veelrassige samelewing, waar die mag uiteindelik oorgedra sal word aan die getalsterker Bantoe, sal nie slegs die Blankes, maar ook die Kleurlinge en Indiërs onder gaan. Met verloop van tyd sal ook die Bantoe-massas geen voordeel trek nie, want, op grond van...