Finansiële steun

Ondersteun ons asseblief finansieel in ons stryd om onder die bose ANC-regering uit te kom. Ons is bewus dat die Covid-19 virus almal beïvloed. Dit het egter ook ernstige invloed op iets soos om ’n nuusblad te produseer. Help asseblief Die Afrikaner. Kontant inbetalings is aanvaarbaar, maar debietorders is net so aanvaarbaar. Help ons om die boodskap van Afrikanernasionalisme uit te dra en in staat te wees om dit steeds uit te dra om ons vryheid weer terug te kry. Die debietordervorm is aangeheg. Stuur die voltooide vorm na hnpvansa@gmail.com. Vir kontant inbetalings gebruik die volgende: ABSA tjekrekening nommer 020001348. Takkode 632005. Enige hulp word waardeer.