Vergeet en Vergewe? Onthou!

Uit Die Afrikaner van 24 Junie 2022. Smarte van Konsentrasiekampegepas herdenk op 16 Junie Op 16 Junie het die Britse Lord Roberts ‘n proklamasie uitgereik waarin hy die burgers van dieOranje-Vrijstaat en Zuid-Afrikaansche Republiek gewaarsku het dat, wanneer ook al...

Verwoerddam ’n halfeeu oud

Dit is hierdie maand, op 4 Maart om presies te wees, ‘n hele 50 jaar gelede dat die Hendrik Verwoerddam geopen en in gebruik geneem is. Dit was op dié dag in 1972 dat die destydse staatspresident, mnr. Jim Fouché, die dam amptelik in gebruik geneem het. Helaas was die...