Standpunte

Fokus op die onluste

Suid-Afrika beleef tans onluste, geweld en in sekere mate terrorisme, soos wat die land nog nooit tevore beleef het nie. Die swart opstande van Sharpeville in 1960, die opstande in Soweto van 1975 of die onluste van die tagtigerjare in PW Botha se tyd, het die impak...

Weersin teen PEPUDA-wet: skrap in sy geheel.

Mnr. Andries Breytenbach Die ANC-bewind beoog om eersdaags die sogenaamde PEPUDA wet in werking te stel. Die afkorting vir dié nuwe onding staan vir Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act. Die leier van die HNP, mnr. Andries Breytenbach, het...

Terroristemaand – Redakteur van Die Afrikaner

Die land se openbare uitsaaier is weer lustig besig met propaganda vir die sogenaamde Mandelamaand. 18 Julie sou dit weer Nelson Mandela se verjaardag gewees het as hy nie agt jaar gelede vir hoër of laer diens aangemeld het nie. Nie net in Suid-Afrika nie, maar...

Erken verskeidenheid vir vrede: HNP-leier rig ope brief aan Ramaphosa

Zoeloe vernietiging in 1838 Zoeloe vernietiging in 2021 Wat het in 183 jaar verander? Die leier van die HNP, mnr. Andries Breytenbach, het ’n ope brief aan die land se staatshoof gestuur na aanleiding van dié se toespraak met “die land se mense” or die geweld wat tans...

Wie klassifiseer fopnuus?

   Met die nuwe inperkings wat ingestelis, wil dit voorkom of daar ‘n selfs groter vorm van histerie merkbaaris by media en  akademici.   Daar is tans wydlopende debatte aan die gang oor veral die  kwessie van inentings. Die groot kwessie isof dit inderdaad veilig is,...

ANC se sentralisering van mag

ANC se sentralisering van Mag:  Die ANC-regering poog om beheer te neem van alles in Suid-Afrika.  Dit sluit in die groot aantal staatsinstellings soos Eskom, Prasa, SAL, Denel, en ander.  Laat ons kyk hoe dié situasie reeds toegepas word:  -     die SAL is vir baie...

60 jaar van Modelrepublik tot Republiek van skandes

1961 “Meneer die Staatspresident, ek het gesê dat hierdie eenkeer ons nie net ’n formele heildronk op u instel nie, maar op Suid-Afrika en op u, ons Staatspresident, die eerste keer hoof van ons eie staat. Ons doen dit vanaand omdat dit so ’n besondere geleentheid is....

Pretoria ook nou bankrot

Pretoria ook nou bankrot.  R9 miljard se belastinggeld is in twee jaar gesteel en die  graderingsagentskap Moody’s het die land se hoofstad se kredietgradering afgegradeer van Ba3 na B1, wat beteken dat waar die stad voorheen ’n...

Land van Chaos

Daar is baie meer behoefte aan ‘n noodtoestand om die geweld en anargie in die land hok te slaan, as aan ‘n noodtoestand om mense se lewens in te perk ter wille van ‘n virus wat nog nie eens een persent van die bevolking geraak het nie. Dit was die mening van ‘n...