Standpunte

Is die Sjinese virus se entstowwe veilig en effektief?

Deur Jan-Tinus Smuts "Ons is op die rand van 'n wêreldwye transformasie. Al wat ons benodig is die regte groot krisis en al die nasies sal die Nuwe Wêreld Orde aanvaar," het wyle David Rockefeller op 14 September 1994 by die VN Besigheidskonferensie gesê. Sy familieis...

Die Redakteur

Besinning oor dr HF Verwoerd na 55 jaar: Dit was 6 September die 55-jarige herdenking van die moord op dr. HF Verwoerd, destydse eerste minister van Suid-Afrika. Hy is die middag in die parlement in Kaapstad vermoor deur Demitri Tsafendas. Die geskiedenis het sedert...

“Geen mediese hulp vir ongeëntes”

Linkse Amerikaanse aanbieder plaas ’n saadjie: Die kwessie van inentings vir Covid-19 is besig om ‘n vuurwarm debat te word, met onderliggende dreigemente dat daar ‘n Covid-paspoort uitgereik kan word aan mense wat geënt is, wat hulle voordele gee en dat ongeënte...

Sneltrein na die afgrond:

SA staat misluk daagliks al hoe meer. Die Suid-Afrikaanse staat is besig om sienderoë te misluk en die groot rede daarvoor is die ANC-bewind se beleid van swart bevoordeling, eiebelang, selfverryking en laaste maar nie die minste nie patetiese leierskap van heel bo...

Om reg te wees is om ’n mag te wees:

Dit was hierdie week een en twintig jaar gelede dat Suid-Afrika een van sy onbekroonde eerste ministers verloorhet. Op 8 Augustus 2000 moes die land kennis neem van die heengaan van mnr. Jaap Marais. Sy opvolger, wylemnr. Willie Marais, het hom beskryf as die beste...

HNP lewer kommentaar op konsep ontwapeningswet:

“Elke aansoek vir lisensiëring van ʼn vuurwapen vir beskerming van die aansoeker en sy afhanklikesse lewe en eiendom, moet simpatiek oorweeg word en indien geen redelike diskwalifiserende redesvir die weiering van sodanige aansoek aangetoon kan word nie, moet die...

Die stelsel misluk, beplan nuut.

Die Suid-Afrikaanse eenheidstaat misluk en sy hooggeroemde demokrasie is besig om ’n hol simbaal te word met baie geraas maar geen betekenis nie. Dit is die standpunt van die HNP-leier, mnr. Andries Breytenbach, in ’n onderhoud met Die Afrikaner. Die terreur en...

Fokus op die onluste

Suid-Afrika beleef tans onluste, geweld en in sekere mate terrorisme, soos wat die land nog nooit tevore beleef het nie. Die swart opstande van Sharpeville in 1960, die opstande in Soweto van 1975 of die onluste van die tagtigerjare in PW Botha se tyd, het die impak...

Weersin teen PEPUDA-wet: skrap in sy geheel.

Mnr. Andries Breytenbach Die ANC-bewind beoog om eersdaags die sogenaamde PEPUDA wet in werking te stel. Die afkorting vir dié nuwe onding staan vir Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act. Die leier van die HNP, mnr. Andries Breytenbach, het...