Standpunte

Veg buite die “demokratiese” parlement

Boodskap van die HNP-leier voor verkiesing Die leier van die HNP, mnr. Fritz van Graan, het op die vooraand van die land se algemene verkiesing, waaraan die HNP nie deelneem nie, die volgende boodskap uitgereik: “Mense word so maklik beïnvloed deur leuens dat deelname...

HNP Manifes bekend

Die HNP van Suid-Afrika het sopas ‘n manifes bekend gestel waarin sy uiteindelike visie van hoe Suid-Afrika moet lyk, uitgespel word. Sou die HNP aan die komende verkiesing deelgeneem het, sou dit die basis van sy verkiesingsmanifes uitgemaak het. Die Manifes lui soos...

Vanaf die lessenaar van die Hoofsekretaris

H F van der Schyff : Die Afrikaner 3 November 2023 Ek gaan hierdie week verder stukke uithaal oor wat mnr. Jaap Marais gesê het oor die HNP en die toekoms. "'n Afwysendheid teen 'n ander se beleid en optrede is nie net eie aan 'n politieke stryd nie. Die Tien Gebooie...

Die Prys van sport

Redakateur Die Afrikaner 3 November 2023 Met die valse eenheidsdryf rondom sport wat nou op ons afgeforseer word, is dit dalk nodig om net weer ‘n bestekopname te maak van wat sport die land gekos het, die land steeds kos, en wat dit ook die belastingbetaler en die...

ANC se verskroeide land

Van Britse verskroeide aarde na: Henk van de Graaf Die Britte het in die Tweede Vryheidsoorlog van 1899 tot 1902 die boere se plase afgebrand en vee vermink en doodgeskiet. Dit was die sogenaamde verskroeideaardebeleid. Sedert die oorname van die ANC in 1994, is daar...

Vreemde bedmaats omarm vreemde bedmaats

Redakteur: Die Afrikaner 20 Oktober 2023 Met die oog op volgende jaar se algemene verkiesing, het die DA-leier, John Steenhuisen, die sogenaamde Moonshot pakt aangekondig, as ‘n soort samewerking van partye om gesamentlik die ANC uit die kussings te probeer lig....

Skep dringend ’n volksekonomie

Redakteur Die Afrikaner 20 Oktober 2023 “Alles waaraan die ANC raak, maak hulle ‘n gemors van as gevolg van wanaanwending van fondse. Die staatsamptenare se pensioenfonds is nou volgende. Om ons mense te beskerm, is dit nodig dat ons ‘n ekonomie binne ‘n ekonomie...

Baie vure brand al feller

Redakteur Die Afrilaner 07 Oktober 2023 ie wêreld is voorwaar erg deurmekaar, en die vure brand al nader. Nie net die letterlike vure wat Suid-Afrika tans tref nie. Waarskynlik is dit een van die swartste jare in ‘n lang tyd betreffende veldbrande. Geweldige brande...

BID, glo en doen

HNP-leier by kongres 2023 Die volk moet aan sy eie alternatiewe werk. Begin deur te bid, glo in jou saak en doen wat jy kan doen. Dit was die boodskap van die leier van die HNP, mnr. Fritz van Graan, aan die HNP se 54ste jaarkongres wat in Pretoria plaasgevind het....