Standpunte

Komende geleenthede

Komende geleenthede Die ANC-bewind het al meer as ‘n kwart eeu bewys dat hy nie die vermoë hetom enigiets te bestuur nie. Die hele staatsdiens getuig daarvan: daar is byna geen departement wat behoorlik funksioneer nie, behalwe dalk tesourie, maar dié is nodig sodat...

Begin van nasionalisering:

Tydens die Covid tydperk het die ANC gewys tot welke mate hy bereid is om in mense se lewens in te meng. Daardie proses is nog nie verby nie, en dit is duidelik dat sy beheer-eksperiment vir hom so geslaagd was, dat hy daarmee sal voortgaan. Besighede het permanent...

Kongresboodskap 2021

Deur die leier van die HNP, mnr Andries Breytenbach Was daar al ooit  ʼn volk op aarde wat so met sy voortbestaan gedobbel het soos die Afrikanervolk ná 1966? Ek glo nie. Vroeër daardie jaar het die Nasionale Party met sy beleid van afsonderlike ontwikkeling sy...

Tsafendas was nie mal, politieke moordenaar

Jaap Marias was wéér reg: Sewe en twintig jaar nadat die voormalige HNPleier, wyle mnr. Jaap Marais, in sy boek, Die Era van Verwoerd, duidelik aangetoon het dat Dimitri Tsafendas geen mal man was toe hy dr. HF Verwoerd vermoor het nie, is dit bevestig deur ‘n...

Is die Sjinese virus se entstowwe veilig en effektief?

Deur Jan-Tinus Smuts "Ons is op die rand van 'n wêreldwye transformasie. Al wat ons benodig is die regte groot krisis en al die nasies sal die Nuwe Wêreld Orde aanvaar," het wyle David Rockefeller op 14 September 1994 by die VN Besigheidskonferensie gesê. Sy familieis...

Die Redakteur

Besinning oor dr HF Verwoerd na 55 jaar: Dit was 6 September die 55-jarige herdenking van die moord op dr. HF Verwoerd, destydse eerste minister van Suid-Afrika. Hy is die middag in die parlement in Kaapstad vermoor deur Demitri Tsafendas. Die geskiedenis het sedert...

“Geen mediese hulp vir ongeëntes”

Linkse Amerikaanse aanbieder plaas ’n saadjie: Die kwessie van inentings vir Covid-19 is besig om ‘n vuurwarm debat te word, met onderliggende dreigemente dat daar ‘n Covid-paspoort uitgereik kan word aan mense wat geënt is, wat hulle voordele gee en dat ongeënte...

Sneltrein na die afgrond:

SA staat misluk daagliks al hoe meer. Die Suid-Afrikaanse staat is besig om sienderoë te misluk en die groot rede daarvoor is die ANC-bewind se beleid van swart bevoordeling, eiebelang, selfverryking en laaste maar nie die minste nie patetiese leierskap van heel bo...

Om reg te wees is om ’n mag te wees:

Dit was hierdie week een en twintig jaar gelede dat Suid-Afrika een van sy onbekroonde eerste ministers verloorhet. Op 8 Augustus 2000 moes die land kennis neem van die heengaan van mnr. Jaap Marais. Sy opvolger, wylemnr. Willie Marais, het hom beskryf as die beste...

HNP lewer kommentaar op konsep ontwapeningswet:

“Elke aansoek vir lisensiëring van ʼn vuurwapen vir beskerming van die aansoeker en sy afhanklikesse lewe en eiendom, moet simpatiek oorweeg word en indien geen redelike diskwalifiserende redesvir die weiering van sodanige aansoek aangetoon kan word nie, moet die...