Die HNP en die Partypolitiek

Die hnp en partypolitiek Binne die bedeling wat deur die ANC se kommunistiese alliansie na 1994 tot stand gebring is, het die HNP destyds besluit dat dit aktief in verset teen dié onheilige heer-skappy tree. Die HNP het nie aan die ANC se verkiesings deelgeneem nie....