Die Missie van die HNP

Om Afrikanernasionalisme lewendig te hou en aan te wakker as die drywende mag wat tot nasionale Vryheid vir die Afrikanervolk moet lei.

  • Ons wil dit bereik deur:
    volksgenote toe te rus met kennis, ten einde liefde en respek te kweek vir ons eiendomlike en ons nasionale strewe;
  • vyandige en skadelike propaganda teen te gaan; en
  • volksgerigte Afrikaners te betrek by doelgerigte aksies om hul identiteitsbewussyn, kulturele selfstandigheid, nasionalisme en die staatkundige vryheid van die Afrikanervolk te bevorder.