Fokus op die onluste

Suid-Afrika beleef tans onluste, geweld en in sekere mate terrorisme, soos wat die land nog nooit tevore beleef het nie. Die swart opstande van Sharpeville in 1960, die opstande in Soweto van 1975 of die onluste van die tagtigerjare in PW Botha se tyd, het die impak...

Weersin teen PEPUDA-wet: skrap in sy geheel.

Mnr. Andries Breytenbach Die ANC-bewind beoog om eersdaags die sogenaamde PEPUDA wet in werking te stel. Die afkorting vir dié nuwe onding staan vir Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act. Die leier van die HNP, mnr. Andries Breytenbach, het...

Terroristemaand – Redakteur van Die Afrikaner

Die land se openbare uitsaaier is weer lustig besig met propaganda vir die sogenaamde Mandelamaand. 18 Julie sou dit weer Nelson Mandela se verjaardag gewees het as hy nie agt jaar gelede vir hoër of laer diens aangemeld het nie. Nie net in Suid-Afrika nie, maar...

Wie klassifiseer fopnuus?

   Met die nuwe inperkings wat ingestelis, wil dit voorkom of daar ‘n selfs groter vorm van histerie merkbaaris by media en  akademici.   Daar is tans wydlopende debatte aan die gang oor veral die  kwessie van inentings. Die groot kwessie isof dit inderdaad veilig is,...